Algemene Voorwaarden

Voor de webshop van Kasteelopslot.nl gelden naast de wettelijke Europese regels voor online kopen de volgende voorwaarden:

  • Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend en alleen het Nederlands recht van toepassing;
  • Kasteel Op Slot behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder moment, zonder kennisgeving van klanten, aan te passen;
  • Bestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd;
  • Kasteel Op Slot kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor problemen met de dienstverlening van de vervoerder;
  • De koper kan binnen 14 kalenderdagen na aankoop van de de koop afzien, mits dit binnen die termijn per e-mail aan Kasteel Op Slot is doorgegeven en bevestigd;
  • Deze bestellingen kunnen alleen geheel compleet, ongebruikt en onbeschadigd worden teruggenomen. Alle digitale licenties worden ingetrokken en de toegang tot de puzzels wordt aan de koper ontzegd. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten van 0,91 euro naar NL of 1,50 euro naar BE wordt teruggestort zodra de bestelling in goede orde is terug ontvangen. De koper betaalt zelf de retourkosten;
  • Kasteel Op Slot restitueert alleen ondeugdelijke producten wanneer deze binnen 14 kalenderdagen na reclameren in goede orde retour zijn ontvangen;
  • Het is niet toegestaan om intellectueel eigendom van Kasteel Op Slot te verkopen, door te geven of aan andere partijen te verstrekken. Deze regels gelden met uitzondering van cadeaus en giften. Als blijkt dat één licentie voor Kasteel Op Slot veelvuldig wordt gebruikt, behoudt Kasteel Op Slot zich het recht deze te deactiveren. De koper ontvangt dan geen compensatie;
  • Intellectueel eigendom mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kasteel Op Slot.
  • Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage.